Salutogent synsätt

Vi på Södergården arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi lägger tonvikten på det friska och de resurser som varje människa har. Friskfaktorer och välbefinnande är vårt utgångsläge för det stöd vi ger i vardagen. Stödet ska göra det möjligt att uppleva vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull.

print
Bräcke Diakoni

Vi utvecklar vår hemsida och vill ställa två korta frågor till dig. Det tar max 20 sekunder och är till stor hjälp för oss!

Jag vill inte svara