Bräcke diakoni tar den konduktiva pedagogiken till Skara

Den 1 mars slog vi upp portarna till vårt tredje konduktiva center, denna gång i Skara. Konduktiv pedagogik är en specialpedagogik för personer med neurologisk diagnos och/eller förvärvad hjärnskada. Målet är att underlätta vardagen och bli mer självständig.

Konduktiv pedagogik erbjuds bara på ett fåtal orter i Sverige – och vi står för tre av dem. Till det nya centret i Skara kan barn, unga och vuxna med cp-skada eller liknande diagnoser få komma och träna.

- Vi har tidigare haft verksamhet på Mösseberg i Falköping, men när vi nu blev trångbodda där valde vi att flytta vår verksamhet till Hälsans Hus i Skara. Här driver vi också Vårdcentral och primärvårdsrehab vilket kan ge goda samordningsvinster för våra gäster, säger Gisela Alftrén, driftsområdeschef för Barn & Ungdom.

I den konduktiva pedagogiken fokuserar man inte bara på att förbättra de motoriska färdigheterna. Pedagogiken utgår från ett helhetsperspektiv, vilket innebär att hela människan får träning – inklusive kommunikativa och sociala färdigheter. De som leder träningen kallas konduktorer. De är utbildade vid Petö Institutet i Budapest, där den konduktiva pedagogiken har sitt ursprung.

För personer med hjärnskada kan vardagens utmaningar ibland bli för stora - och ibland misslyckas man. Om känslan av misslyckande pågår för länge finns risken att man istället passiviseras, och ens förmågor minskar när de istället borde öka.

- Rädslan för misslyckande gör det extra viktigt för personer med cerebral pares att träna upp sina förmågor och se sig själva som aktiva och självständiga i stället för passiva, säger Anita Settergren, konduktor och platsansvarig i Skara, som jobbat med konduktiv pedagogik i över 20 år.

Genom träning med konduktiv pedagogik får man hjälp att hitta sina egna styrkor och kunna anpassa dem utifrån vardagens olika utmaningar. Men också förmågan att lösa problem mer kreativt, att ta initiativ och därmed bli mer självständig. Även familjer och assistenter får kunskap att stödja på ett bättre sätt, så att träningen blir en naturlig del av vardagen.

Vill du läsa mer om konduktiv pedagogik och våra center, klicka här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni