Hur kommer teknologin att förändra framtidens vård och omsorg?

Här visas en dag på Starbogården, vår dagverksamhet för personer med demenssjukdom, såsom den skulle kunna fungera några år framåt i tiden.

 

Filmen utgår ifrån rapporten "Bortom IT. Om hälsa i en digital tid" som Jenny Wahlgren, enchetschef på Starbogården, varit med och skrivit. I Jennys bidrag "Att skapa utrymme för meningsfullhet" framhäver hon bland annat hur städrobotar kan frigöra tid för hemtjänstpersonal - och ge dem mer meningsfull tid med de äldre. Hon diskuterar även hur ”big personal data”, livslångt insamlad persondata, kan användas som stöd för att få till en bra matchning mellan hemtjänstpersonal och boende. 

Rapporten finns att läsa och beställa här: http://www.iffs.se/bortom_IT 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni