Idéburna höjer rösten i DN Debatt: "Idéburen välfärd får då svårt att finnas kvar"

"Förslagen i Välfärdsutredningen påverkar även icke vinstdrivande, ideella företag negativt, helt i strid med regeringens uppdrag till utredaren."

Det skriver sex representanter för den idéburna sektorn, bland annat Famna, i DN Debatt.

Läs hela artikeln här.

Den 17 februari överlämnas en rapport till Välfärdsutredningen där Famna har låtit en meriterad forskare på Handelshögskolan i Stockholm ta fram den modell som behövs för att göra avgränsningen mellan idéburna och vinstdrivande verksamheter. En bättre lösning, tror Famna.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni