Mobila vårdcentralen hjälper flyktingar

En vårdcentral ska erbjuda hälsokontroller och akut sjukvård till asylboenden i sitt närområde.

Bräcke diakonis Vårdcentralen Vilan i Skara ville göra mer och har tagit asylvården ett steg längre.  

- Istället för att de asylsökande ska komma till oss åker vi till asylboenden och har med oss en komplett vårdcentral i bilen. Det är vi ensamma om i Sverige, så vitt jag vet, berättar Eva Öfwerman, verksamhetschef för det mobila asylteamet.

Det mobila teamet har varit så framgångsrikt att deras tjänster utökats sedan starten 2012. Nu består verksamheten av tre team med läkare och distriktssköterska, som avlastar både den egna och andras vårdcentraler i hela Skaraborg. Just nu arbetar man intensivt för att öka antalet team, med målet att ha fem till sex fungerande mobila team vid årsskiftet. 

- Personer som inte kan läsa kanske inte klarar att ta sig till vårdcentralen, men de behöver ändå hjälp och dem kan vi nå, säger Katharina Verheijen, distriktsläkare.

Se när TV4-nyheterna besökte teamet, här.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni