Möt oss i Almedalen

Vi vill diskutera, vill du?

Vi är i Almedalen för att ifrågasätta, dela med oss av det vi tror på – och inspireras av andra. Tillsammans gör vi avtryck som märks. Även utanför Almedalen.

I år pratar vi om:
• Hur framtidssäkras primärvården?
• Anhörig som personlig assistans, resurs eller risk?
• Idéburet offentligt partnerskap
• Digitalal hjälpmedel för kommunikation
• Framtidens äldreomsorg

Du träffar oss:

Hela tisdagen 4/7 från 8.00, Cramérgatan 3, Campus Gotland sal B24.

Under hela veckan möter du oss också i vårt tält på Cramérgatan, utanför Campus Gotlands entré. Kom gärna förbi och säg hej. 

 

Vad gör regionerna för att framtidssäkra primärvården?

kl. 8.00-9.00

Det har genomförts en statlig utredning och en särskild utredare med fokus på primärvården är utsedd. I både Region Jönköpings län och Västra Götaland pågår utvecklingsprojekt. Är detta bra exempel på nödvändiga hälso- och sjukvårdsreformationer som kommer leda sjukvården i rätt riktning?

Medverkande:
Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Jonas Andersson,
Ordförande, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsreionen
Emma Spak,
Samordnare för Nära Vården, SKL
Erik Andersson,
Områdeschef, Hälsa och Vård, Bräcke diakoni

Att ha en anhörig som personlig assistent – resurs eller risk?

kl 9.30-10.20

Personer med assistans oroar sig över att anhöriga i framtiden inte längre ska få arbeta som personliga assistenter. Anhöriga är en resurs, men de känner sig alltför ofta ifrågasatta och anklagade. Risker med att anhöriga arbetar som assistent finns, men de kan hindras.

Medverkande:

Bengt Westerberg, Fd partiledare, fd socialminister, (L)
Anna-Lena Sörenson, vice Ordförande, (S) Socialutskottet
Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig, Intresseföreningen för assistansberättigade (IfA)
Hanna Kaupi, intressepolitiskt ansvarig, KFO branschorganisation Personlig assistans
Marie Winald Karlström, anhörig, assistent och författare 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – en modell för tillitsbaserad styrning

kl 11.00-13.00

Välfärden produceras i samspel mellan människor. Trots att vi försöker beskriva innehållet i tjänsterna så krävs en stor portion tillit mellan aktörerna. Är IOP en modell för en tillitsfull styrning där aktörerna tillsammans löser en samhällsutmaning?

Medverkande:
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Laura Hartmann,
ordförande, Tillitsdelegationen
Lars Trägårdh,
professor, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Therese Hellman,
segmentsansvarig för vård och omsorg, Upphandlingsmyndigheten
Carola Gunnarsson,
ledamot, SKL
Henrik Eriksson,
docent, Chalmers tekniska högskola
Thomas Schneider,
kvalitetschef, Bräcke diakoni 

Om modet att kliva ur boxen – ett unikt IOP-samarbete

kl 13.30-14.30

En fragmenterad vård och omsorg är ett känt problem i Sverige. Följ resan från upphandlat äldreboende till en sammanhållen IOP-vårdkedja för personer med demenssjukdom. Ett exempel med en kommun som gått ”hela vägen” och där fokus är på att gemensamt lösa samhällsutmaningar.

Följ med på Alingsås kommun och Bräcke diakoni spännande resa och unika samarbete.

Medverkande:
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare
Greger Bengtsson,
samordnare, SKL (Sveriges kommuner och landsting)
Göran Stiernstedt,
särskild utredare
Johan Larsson,
vice ordförande, Vårdförbundet
Eva Nilsson Bågenholm,
kvalitetsdirektör, Humana
Micaela Kronberg Thor,
ordförande vård- och äldreomsorgsnämnden, (M) Alingsås kommun
Catharina Johansson,
förvaltningschef vård och äldreomsorgsförvaltningen, Alingsås kommun
Maude Kardell Wahlbäck,
områdeschef äldreomsorg & hospice, Bräcke diakoni 

 

Kan digitala hjälpmedel undanröja kommunikationssvårigheter och därmed utanförskap?

kl 15.00-16.00

Personer med kommunikationssvårigheter löper stor risk att bli missförstådda, feltolkade och hamna i utanförskap. Kan man med den digitala tekniken skapa hjälpmedel som minskar den risken och därmed ger ökad delaktighet och inkludering?

Medverkande:
Lina Bjarnegård Carlsson, logoped, Bräcke diakoni
Johanna Björnhage,
 verksamhetschef, Bräcke diakoni

 

When I'm 64 – vilka ska ta hand om dig när du är i äldreomsorgen?

kl 16.30-17.00

Arrangeras tillsammans med Film and Tell
Inom 20 år kommer nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65, samtidigt som intresset för att arbeta inom äldreomsorgen minskar. Hur ska vi göra äldreomsorgen till en mer attraktiv arbetsplats, för att i förlängningen förbättra omsorgen av våra äldre?

Medverkande:
Oscar Hedin, Producent & Grundare, Film and Tell
Maude Kardell Wahlbäck,
Områdeschef Äldreomsorg & Hospice, Bräcke diakoni
Stefan Nilsson, Direktor,
Ersta Diakoni 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni