Nio organisationer, 272 ensamkommande barn i IOP - hur gick satsningen?

När icke vinstdrivande aktörerna går ihop skapas ett mervärde som är svårt att hitta någon annanstans. Vi gör det vi gör för att vi vill helt enkelt. Tillsammans med åtta andra organisationer vill vi stolt visa upp de positiva effekterna av vårt samarbete med det offentliga, ett så kallat IOP – idéburet offentligt partnerskap. Tillsammans har vi under 2016 ökat livskvaliteten för drygt 270 ensamkommande barn och unga. Med närmare 3 miljoner bidragna kronor och ett fokus på integration och mervärde genomförde vi vår satsning.

Det unika avtalet innebar att vi idéburna organisationer skulle bidra med egna mervärden utifrån våra olika styrkor och resurser som exempelvis psykosocialt stöd, fadderfamiljer, fritidsaktiviteter, utbildning, läxhjälp och praktikplatser. Satsningen resulterade bland annat i att 55 % av ungdomarna fick en praktikplats, 500 krissamtal genomfördes, 150 barn fick en fadder och 240 anställda vid IOP-boende utbildades i mottagande.  

Vill du läsa mer om mervärdesinsatserna? Se den bifogade årsredovisningen.

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni