Starkast förtroende för idéburna företag

Allmänheten har betydligt större tilltro till att kommuner och landsting levererar vård och social omsorg av hög kvalitet än att privata företag gör det. Men allra starkast förtroende har svenska folket för idéburna verksamheter.

Det visar en ny opinionsundersökning som tidningen Arbetet skriver om

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni