Info

Öppettider

Boka alltid tid innan du besöker oss!
Besöksadress: Diakonivägen 10 A

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss i projektet, eller din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

 

Emma Lyrdal, projektledare
Tel 0734-60 20 86
emma.lyrdal@brackediakoni.se

 

Välkommen till Projekt Puzzlet - praktik för dig med rörelsenedsättning

Praktik - ger erfarenheter och möjligheter

Antalet unga vuxna med aktivitetsersättning har blivit fler de senaste åren. Många går vidare till en varaktig sjukersättning utan att ha prövat sin arbetsförmåga. Det vill vi göra något åt!

Genom ett unikt samarbete mellan Bräcke diakoni, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Göteborgs Stad finns nu möjlighet att göra en längre praktik genom Projekt Puzzlet. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och Arbetsförmedlingen och startade i januari 2013.