Info

 

 

Varför heter det RättVisat- mitt digitala kommunikationspass?

Namnet är en ordlek:

1) rättvisa – delaktighet för alla

2) rätt visat – det handlar korrekt om personen som visar upp det

3) rätt visat – det är rätt person som visar upp det nämligen den som det handlar om

 

Välkommen till RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

Barn och ungdomar som har stora svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då man byter miljö och personal.

När man inte vet hur någon som man möter kommunicerar kan det leda till att man undviker kontakt på grund av rädsla och okunskap om personens kommunikationssätt. Det kan också göra att man antar saker som kanske inte stämmer. En del information kan även tappas bort på vägen.

Med Rättvisat, mitt digitala kommunikationspass, kan du själv spela in filmer och lägga till bilder och text. Till exempel på hur det låter när du vill säga ”nej”, hur du ser ut när du menar ”ja” och vilken skillnad det är mellan en spänning och en missnöjesyttring.