Info

Postadress
Box 21062
418 04 Göteborg

Verksamhetschef
Alan Abdali
Tel 031-384 88 55
0700-81 88 55
alan.abdali@brackediakoni.se

Välkommen till HVB-hem för barn och unga 16-20 år