Info

Postadress
Box 21062
418 04 Göteborg

Verksamhetschef
Alan Abdali
Tel 031-384 88 55
0700-81 88 55
alan.abdali@brackediakoni.se

Välkommen till HVB Prästgården

Till HVB Prästgården välkomnar vi barn och unga i åldrarna 16-20 år