Bräcke diakoni i Almedalen 2019

Idéburenhet, samskapande, cancerrehabilitering, LSS och Arvsfondsprojekt. Under Almedalsveckan diskuterar vi kring vitt skilda, men lika viktiga frågor. Vad intresserar dig?

 

Bräcke diakoni finns givetvis på plats under årets politiska höjdpunkt, Almedalsveckan i Visby! I vårt tält på Cramérsgatan, mittemot huvudentrén till Uppsala Universitet Campus Gotland kan du träffa representanter från Bräcke diakoni, lära dig mer om idéburen välfärd och vara med och lämna ditt bidrag till ett medmänskligare samhälle - i miniatyr. 

Under onsdagen anordnar vi fyra intressanta seminarier kring aktuella frågor som rör oss och våra verksamheter. Vi kikar närmre och lär oss mer om bland annat samskapande och cancerrehabilitering och bjuder givetvis in intressanta personer som ger sitt perspektiv. 

Alla seminarier är kostnadsfria och öppna för allmänheten men se gärna till att vara ute i god tid om du vill vara säker på att få en plats. Varmt välkommen till  Uppsala Universitet Campus Gotland sal B22 (Entré, toaletter och lokal tillgänglig för rullstol)

Seminarieprogram onsdag 3/7

8.30-9.30 LSS – mer än bara Personlig assistans?

Personlig assistans har blivit överordnad allt annat inom LSS. Men vad händer med de andra insatserna? Diskussionen om LSS bör innefatta även dessa. Människor och familjer har olika behov och förutsättningar. Personlig assistans är en viktig insats – men kanske inte den bästa lösningen för alla?

Deltar gör: Karin Flyckt - Samordnare av funktionshindersfrågor - Socialstyrelsen samt Pia Steensland - Socialutskottet - (KD)

 

10.00-12.00 Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat

Samskapande av vård och omsorg är ett högaktuellt ämne för såväl politiker, beställare samt ideella och privata utförare, och sägs leda till ökad effektivitet, delaktighet och mer personcentrerad vård och omsorg. Vi vill under rundabordssamtalet diskutera frågan om samskapande och dess möjligheter till att möta dagens och framtidens vård- och omsorgsbehov. Seminariet inleds med tre presentationer av forskare utifrån deras pågående forskning om samskapande, mekanismer och resultat. Därefter följer ett rundabordssamtal kring ämnet samt ett avslutande panelsamtal med politiska företrädare.

Deltar gör: Sofia Kjellström - Forskare, Jönköpings University, Magnus Karlsson - Forskare, Linnéuniversitetet, Ola Segnestam Larsson - Forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Charlotta Forsberg - MAR, Bräcke diakoni/Jönköping University, Sofia Nilsson - Ledam. Riksdagens socialutskott, (C), Lina Nordquist - Vårdpolitisk talesperson, (L), Acko Ankarberg Johansson - Ordf. Riksdagens socialutskott, Sjukvårdspolitisk talesperson, (KD), Karin Rågsjö - Hälsopolitisk talesperson, (V), Kristina Nilsson - V. ordf. Riksdagens socialutskott, Socialpolitisk talesperson, (S)

 

13.00-15.00: Allt fler drabbas av och överlever en cancerdiagnos. Men vad händer sedan?

Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, jämställd eller tillräcklig. Långt ifrån alla cancerdrabbade får möjlighet till rehabilitering. Idag sker rehabiliteringen som en isolerad händelse i människans liv, men för den som drabbas är det ingen isolerad händelse. Personen kommer troligen att behöva arbeta med rehabilitering under hela sitt resterande liv. Därför behöver cancerrehabiliteringen också den bli en del av livet.  

Nya innovativa arbetssätt, digitalisering och modeller behöver utvecklas i nya konstellationer av samverkan; Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, forskning, friskvård, beslutsfattare och inte minst tillsammans de cancerdrabbade.

Under ett rundabordssamtalet diskuterar vi hur Cancerrehabiliteringen kan utvecklas tillsammans med de cancerdrabbade. Vad behövs för att cancerrehabiliteringen ska kunna vara en del av livet?  

Deltar gör bland annat: Eva Hansen - Generalsekreterare, Cancerrehabfonden, Thomas Schneider - Utvecklingschef, Bräcke diakoni

 

15.30-16.30: Arvsfondsprojekt – kortsiktig välgörare eller långsiktig samhällsförändrare?

Arvsfonden delar ut över 700 miljoner om året till olika projekt. Men vad händer när projektpengarna är slut? Eter tre år är det bara hälften av alla projekt som lever vidare, eftersom det offentliga sällan är redo att ta över verksamheten. Hur tas den kunskap och de resultat som uppnåtts tillvara?

Deltagar gör bland annat: Per Callermo - Sektionschef på Arvsfondsdelegationsenheten, Rädda barnen