Bräcke diakoni i Almedalen 2019

Idéburenhet, samskapande, cancerrehabilitering, LSS och Arvsfondsprojekt. Under Almedalsveckan 2019 disskuterade vi kring vitt skilda, men lika viktiga frågor. Här hittar du sammanfattningar från några av våra seminarier.

 

Bräcke diakoni fanns givetvis på plats under årets politiska höjdpunkt, Almedalsveckan i Visby! I vårt tält på Cramérsgatan, mittemot huvudentrén till Uppsala Universitet Campus Gotland kunde du träffa representanter från Bräcke diakoni, lära dig mer om idéburen välfärd och vara med och lämna ditt bidrag till ett medmänskligare samhälle - i miniatyr. 

Under onsdagen anordnade vi fyra intressanta seminarier kring aktuella frågor som rör oss och våra verksamheter. Vi kikade närmre och lärde oss mer om bland annat samskapande och cancerrehabilitering och bjöd in intressanta personer som gav sitt perspektiv. 

Alla seminarier var kostnadsfria och öppna för allmänheten i mån av plats.

Seminarieprogram onsdag 3/7

8.30-9.30 LSS – mer än bara Personlig assistans?

Personlig assistans har blivit överordnad allt annat inom LSS. Men vad händer med de andra insatserna? Diskussionen om LSS bör innefatta även dessa. Människor och familjer har olika behov och förutsättningar. Personlig assistans är en viktig insats – men kanske inte den bästa lösningen för alla?

Deltog gjorde: Karin Flyckt - Samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen, Pia Steensland - Socialutskottet (KD), Sofia Nilsson - Socialutskottet (C), Bengt Eliasson Socialutskottet (L), Henrik Petrén Branchansvarig Personlig Assistans, KFO samt Ulla Adolfsson - Förbundsordförande, Autism och Aspergerförbundet

 

10.00-12.00 Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat

Samskapande av vård och omsorg är ett högaktuellt ämne för såväl politiker, beställare samt ideella och privata utförare, och sägs leda till ökad effektivitet, delaktighet och mer personcentrerad vård och omsorg. Vi vill under rundabordssamtalet diskutera frågan om samskapande och dess möjligheter att möta dagens och framtidens vård- och omsorgsbehov. Seminariet inleds med tre presentationer av forskare utifrån deras pågående forskning om samskapande, mekanismer och resultat. Därefter följer ett rundabordssamtal kring ämnet samt ett avslutande panelsamtal med politiska företrädare.

Tillgängligt material

Deltog gjorde: Sofia Kjellström - Forskare, Jönköpings University, Magnus Karlsson - Forskare, Linnéuniversitetet, Ola Segnestam Larsson - Forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Charlotta Forsberg - MAS, Bräcke diakoni/Jönköping University, Sofia Nilsson - Ledam. Riksdagens socialutskott, (C), Lina Nordquist - Vårdpolitisk talesperson, (L), Acko Ankarberg Johansson - Ordf. Riksdagens socialutskott, Sjukvårdspolitisk talesperson, (KD), Karin Rågsjö - Hälsopolitisk talesperson, (V), Kristina Nilsson - V. ordf. Riksdagens socialutskott, Socialpolitisk talesperson, (S), Sara Riggare - spetspatient och forskare, Karolinska institutet samt Eskil Degsell - ledam. Hjärntumörföreningen

 

13.00-15.00: Allt fler drabbas av och överlever en cancerdiagnos. Men vad händer sedan?

Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, jämställd eller tillräcklig. Långt ifrån alla cancerdrabbade får möjlighet till rehabilitering. Idag sker rehabiliteringen som en isolerad händelse i människans liv, men för den som drabbas är det ingen isolerad händelse. Personen kommer troligen att behöva arbeta med rehabilitering under hela sitt resterande liv. Därför behöver cancerrehabiliteringen också den bli en del av livet.  

Nya innovativa arbetssätt, digitalisering och modeller behöver utvecklas i nya konstellationer av samverkan; Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, forskning, friskvård, beslutsfattare och inte minst tillsammans de cancerdrabbade.

Under ett rundabordssamtalet diskuterar vi hur Cancerrehabiliteringen kan utvecklas tillsammans med de cancerdrabbade. Vad behövs för att cancerrehabiliteringen ska kunna vara en del av livet?  

Tillgängligt material: 

Deltog gjprde: Eva Hansen - Generalsekreterare, Cancerrehabfonden, Thomas Schneider - Utvecklingschef, Bräcke diakoni, Barbro Sjölander - ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer, Yvonne Wengström -  Cancerrehabfondens vetenskapliga råd, Anna-Lena Sunesson - verksamhetschef, Regionalt cancercentrum norr (RCC), Patrik Sundström - programansvarig för eHälsa, SKL, Rachel de Basso - regionråd (S), Region Jönköpings län samt Jonas Andersson regionråd (L), Region Västergötland

 

15.30-16.30: Innovativa arvsfondsprojekt – kortsiktiga välgörare eller långsiktiga samhällsförändrare?

Arvsfonden delar ut över 700 miljoner om året till olika projekt. Men vad händer när projektpengarna är slut? Eter tre år är det bara hälften av alla projekt som lever vidare, eftersom det offentliga sällan är redo att ta över verksamheten. Hur tas den kunskap och de resultat som uppnåtts tillvara?

Deltog gjorde: Per Callermo - Sektionschef på Arvsfondsdelegationsenheten, Patrik Schröder - sektionschef, Rädda barnen, Lena Nyberg generaldirektör, MUCF, Bengt Eliasson - riksdagsledamot (L), Barbro Westerholm - riksdagsledamot (L), Martina Johansson - riksdagsledamot, (C), Ola Segnestam Larsson - forskare, Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Elisabet Ljungström - projektutvecklare, Bräcke diakoni