Info

Verksamhetschef
Ulrika Delphin Morton
031-332 03 84
ulrika.delphin-morton@brackediakoni.se

 

Besöksadress:

Edvard Rodhes väg 36

Bräcke arbetsintegrering Göteborg finns till för dig som hamnat utanför arbetsmarknaden. Hos oss kan du växa genom meningsfullt arbete. Vi erbjuder arbetsträning, praktik eller anställning med anpassningar, individuellt stöd och kontinuerlig handledning och en möjlighet att arbeta utifrån dina förutsättningar.

Du som beställer tjänster av oss är med och möjliggör för människor att växa genom meningsfullt arbete.