Arbetsintegrering

Arbetsintegrering hos oss innebär:

  • att erbjuda dig anställning, praktikplats eller arbetsträning med anpassningar, individuellt stöd och kontinuerlig handledning och en möjlighet för dig att arbeta utifrån dina förutsättningar
  • att stötta dig till ökad insikt om dina begränsningar och möjligheter
  • att erbjuda dig ett socialt sammanhang, bryta social isolering och ge dig möjlighet till utbyte av erfarenheter med människor i samma situation
  • vara en bro till din nästa arbetsplats

Som medarbetare hos oss, vare sig du arbetstränar, gör praktik eller har en tidsbegränsad anställning, får du en handledare som följer dig. Handledaren är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast, med lång erfarenet av att arbeta med målgruppen, framför allt dig med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller en lång tids sjukskrivning i ryggen. Handledaren finns med i kontakten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, finns som ett stöd och hjälper dig att anpassa arbetet utifrån dina förutsättningar. Tillsammans med handledaren lägger du upp en plan för din tid hos oss, samt så småningom planerar för framtiden. 

Hos oss kan du arbetsträna, praktisera eller få en tidsbegränsad anställning inom flera olika områden: