Kontakta oss

Är du arbetssökande, handläggare på Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare?

Vill du komma på studiebesök? Kontakta oss gärna!

Verksamhetschef
Ulrika Delphin Morton
031-332 03 84
            

Handledare 
Birgitta Natanaelsson
Leg. arbetsterapeut /verksamhetspedagog   
031-332 04 07                               

Sara Nordenfelt
Leg. sjukgymnast/verksamhetspedagog
031-50 26 69

Elin Wikström (Handledare Bräcke hunddagis TriBus)
Leg. Arbetsterapeut/versamhetspedagog
031-50 25 94

 

 

Har du frågor kring konferensbokningar eller andra beställningar?

konferens.goteborg@brackediakoni.se
Hanna Kollberg
Verksamhetssamordnare
031-50 2613

Har du frågor om möbler/återbruk, serviceuppdrag, transporter etc?

korttidsboende@brackediakoni.se
Susanne Ohlson
Verksamhetssamordnare
031- 50 25 87