Söka till oss

Förutsättningen för att få komma till oss är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är genom din handläggare eller SIUS konsulent på Arbetsförmedlingen som du erbjuds en plats hos oss.

Du eller din hanläggare på Arbetsförmedlingen tar kontakt med oss för att boka in ett studiebesök. Under studiebesöket får du veta mer om vår verksamhet och en möjlighet att ställa frågor. Vi vill också höra lite mer om dig och dina behov, för att se om vår verkamhet kan passa dig. Efter studiebesöket funderar både du och vi ett par dagar innan vi bestämmer oss för att en arbetsträning eller praktik ska inledas hos oss. 

Det är många besut som ska fattas hos Arbetsförmedlingen, så det brukar ta några veckor innan arbetsträningen väl kan starta. 

Hos oss finns det möjlighet till arbetsträning eller anställning under en begränsad tid. Möjlighet till anställning erbjuds vid de tillfällen vi har en ledig tjänst inom passande område. En anställning inleds alltid med minst tre månaders praktik.

 

Intresserad av ett studiebesök? Hör av dig!

Handledare 
Birgitta Natanaelsson
Leg. arbetsterapeut /verksamhetspedagog   
031-332 04 07                               

Sara Nordenfelt
Leg. sjukgymnast/verksamhetspedagog
031-50 26 69

Handledare Bräcke hunddagis TriBus

Elin Wikström
Leg. Arbetsterapeut/versamhetspedagog
031-502 594