Info

Verksamhetschef
Natasa Brstina
Tel 013-190 04 51
natasa.brstina@brackediakoni.se

Besöksadress
Klostergatan 39
582 23 Linköping

Telefonnummer till verksamheten
Vån 1: 013-20 71 73
Vån 2: 013- 20 71 79
Vån 3: 013- 20 71 94

Välkommen till Äldreboendet Bastuplan

Liv i gemenskap - trygghet och livskvalitet

Äldreboendet Bastuplan ligger beläget i centrala Linköping med närhet till stadskärnan samt det vackra grönområdet Trädgårdsföreningen. Vi har 21 lägenheter fördelat på tre våningsplan, varav en av våningarna är anpassad för personer med demens. Vi som arbetar på Bastuplan i det dagliga arbetet är undersköterskor, sjuksköterska och stödpedagog. Sjukgymnast kommer en gång/vecka samt vid behov och vi har även regelbunden kontakt med Arbetsterapeut.

Verksamhetens mål är att ge de som bor hos oss en trygg och meningsfull tillvaro genom att vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Att arbeta salutogent menas att vi i den mån det går försöker ta tillvara på det friska hos varje enskild individ för att möjliggöra att individen bibehåller sina funktioner och förmågor. Mer om vårt Salutogena arbete kan ni läsa under fliken Förbättringsarbete då vi under hösten 2015 hade just det salutogena som förbättringsområde.