Beroende i en värld som hyllar oberoende

Som organisation har vi många olika verksamheter som riktar sig till alla åldrar, samhällsklasser och andra grupperingar av människor. Människorna som vi finns till för är väldigt olika, liksom deras behov, men alla är de på något sätt beroende i en värld som hyllar oberoende. En värld där människovärdet riskerar bestämmas av vad du presterar istället för vem du är som människa.

Hur påverkas den egna identiteten, den egna självkänslan och upplevelsen av vem man är i en värld där facebooksflöden svämmar över av aktiviteter, som min funktionsvariation, sjukdom eller ålder omöjliggör för mig att delta i. Vem är jag när jag aldrig kunnat eller inte längre kan…? Vad gör det med upplevelsen av den egna spegelbilden? Hur behåller man en stark självkänsla trots beroende? På vilket sätt kan civilsamhället motverka ensamhet och utanförskap och främja individens tilltro till sitt eget jag?

Dessa frågeställningar stod i centrum under min senaste föreläsning på Arena Första Lång. Tillsammans med Räddningsmissionens Mimmi Edin och Isabella Windolf presenterade vi vår gemensamma ide kring att som civilsamhälle skapa mervärden inom hemtjänsten i Göteborg. Att genom volontärer möjliggöra relationer, närvaro, medmänsklighet och meningsfullhet utöver de insatser som kan ges inom ramen för socialtjänstlagen.

Mimmi och Isabella talar om volontärer från alla yrkes och samhällsskick, människor som längtar efter att få ”göra skillnad på riktigt”. I ett samtal berättar Isabella berättar om den 13-åriga svenska tjejen som hon är ideell mentor till och hur det som skapas i deras gemensamma reflektionsmöten ger lika mycket till Isabella som det förhoppningsvis ger tonåringen. I deras möte skapas en ömsesidig relation som är mycket mer än ”den som ger” och ”den som tar emot” stöd/hjälp.

Jag tycker det är både inspirerande och utmanande för oss som organisation att ta vara på kraften i civilsamhället där kraften i medmänsklighet synliggör både vem jag och du är som personer istället för vår förmåga.

Louise Gehandler
Verksamhetsutvecklare, Äldreomsorg och Hospice

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni