BLOGG: En hyllning till dig som jobbar inom hemtjänsten

Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet hemtjänst men jag tänker på änglar. Änglar som gör det möjligt för den som annars skulle tvingas lämna sitt hem att bo kvar hemma. Att arbeta i hemtjänst innebär att ofta stå framför en ytterdörr och inte veta vad som möter mig på andra sidan. Att arbeta i människors hem innebär ofta att arbetsmiljön inte kan bli lika optimal som på ett boende men att värdet av tryggheten av det egna hemmet är stort för den enskilde. Som personal i hemtjänst möter man människor i olika åldrar och med olika livsöden. Man möter den fina damen i sitt vackra hem, man möter medelsvensson och man möter missbrukare och andra som bor i total misär. Till alla dessa människors olika behov försöker hemtjänstens änglar att uppmärksamma. Jag brukar säga att få psykologer och terapeuter med långa gedigna utbildningar skulle klara av att på begränsad tid möta alla de olika livsöden en hemtjänstmedarbetare gör på ett arbetspass. Änglarna ser, ger mänsklig kontakt, stöd, beröring, tröst och hopp beroende på behov.
 
För några år sedan skapade vi första gången ett hemtjänst-team på Bräcke diakoni med arbetsplats Linköping. Jag minns hur glad jag var över deras teamanda och arbetsglädje vid mitt första besök. De började från noll men har idag på grund av sin popularitet vuxit till över 5000 hemtjänst-timmar, vilket är en god indikation på kvaliteten i deras arbete. Förra året startade vi hemtjänst i Alingsås som ytterligare en länk i vår unika vårdkedja för personer med demenssjukdom. Vårdkedjan är ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Alingsås kommun. Idag växer hemtjänsten stadigt, mycket tack vare våra fantastiska medarbetare.

Vår nystartade hemtjänst i Göteborg är inget undantag och jag har redan kunnat konstatera att vi  återigen lyckats hitta och anställa flera änglar. Medarbetare som brinner för att göra skillnad och sprida medmänsklighet. Det blev tydligt för mig redan vid långfredagens introduktions utbildning. För när vi insåg att över 60 personer (!) gett oss förtroendet att bli deras nya hemtjänstutförare när Göteborg införde lagen om valfrihet i hemtjänst 2:april fanns inget annat alternativ än att lägga introduktionen på självaste långfredagen. Trots detta fanns bara förväntan och glädje i luften.

På introduktionen berättade jag om mitt eget första arbetspass i hemtjänsten. Och om Edvin som alltid var arg men som men som när han bemöttes med värme och omsorg långsamt började öppna sig och blev med tiden mindre arg och mer glad. Vårt bemötande har en sådan avgörande betydelse för hur människor upplever den egna tillvaron.

De dagar jag nu på nytt haft förmånen att vara ute i hemtjänsten är det bemötandet från medarbetare som berör mig mest. Det finns få saker som gör mig gladare än att få personcentering i praktiken. Särskilt när jag vet att det stora kundantalet i kombination med uppstarten inneburit stora påfrestningar för många medarbetare då planering kanske inte varit helt optimal, en rast inte kunnat tas ut eller informationen varit bristfällig. Mycket saknas av rutiner och yttre förutsättningar men ändå orkar nästan alla le mot mig och se lösningar. Ni är mina hjältar!

Som avslutning måste jag skriva något om ledarskap, en verksamhetsuppstart är alltid en påfrestning för chefskapet men när det sammanfaller med enormt kundinflöde och begränsad åtkomst till information och system blir uppgiften snudd på övermäktig. Att då jobba i en organisation där områdeschefen med självklarhet sätter på sig arbetskläder och går ut och jobbar gör mig stolt över vår värdegrund. Alla våra hemtjänstchefer har med självklarhet gått ut i verksamheten när det behövts. Hur jag sedan ska beskriva den nära på dygnet-runt insats som både driftområdes- och verksamhetschefen gjort i flera veckor vet jag inte. Outstanding känns som det enda ord jag har kvar. 
 
Tillsammans bygger vi personcentrerad hemtjänst och jag är så stolt!

Louise Gehandler

Verksamhetsutvecklare, Äldreomsorg och Hospice

PS Har du eller någon du känner ängla-kvalitéer och undersköterskeutbildning med närhet till Linköping, Alingsås eller Göteborg, kontakta oss! DS

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni