BLOGG: En man som heter Mats

Jag fick ett tips från en klok människa om en man som heter Mats. Han är professor i företagsekonomi och bland annat känd för att ha myntat begreppet ”Funktionell Dumhet”.

Vi tillbringar ju en stor del av vår vakna tid på arbetet och det är ju minst sagt intressant att reflektera över vad det är som styr våra arbetsliv och hur vi upplever och agerar när det gäller vårt arbete.

Vad är det som gör att rimligt begåvade människor inte överdriver självständigt tänkande när de är på arbetet? Organisationer genomsyras av ett underskott på reflektioner. De kritiska frågorna ses som obekväma och vi vill ju inte att andra skall se oss som besvärliga människor. Vi anstränger oss för att ingen skall kunna anmärka på oss. Hur blir vi mindre dumma på jobbet? Vad gör flockbeteenden och bekvämlighet med våra arbetsplatser? Hur kan vi främja självständigt tänkande och göra organisationen mindre sårbar för det som kallas funktionell dumhet, undrar professorn som heter Mats.

Vi strävar efter konsensus och vill inte vara den som ifrågasätter beslut som andra bestämt att så här är det! Men organisationer behöver lite besvärliga och kontroversiella människor. Jag är osäker på om det är bra eller dåligt att kallas kontroversiell? Men i offentliga organisationer är det definitivt inte bra! Jag lärde mig ett uttryck här i Skaraborg i en offentlig verksamhet. På västgötska säger man ”te sagt gäller”.

Visselblåsare beundras på avstånd men betraktas som rättshaverister om de är i närmiljön. Lösningen när misslyckanden uppdagas är ofta skärpt lagstiftning. Vi har skapat en ångestdriven offentlig verksamhet där formalism och felminimering dominerar. Resultatet blir att offentlig sektor skall följa allt fler lagar och regler bevakade av en mängd tillsynsmyndigheter, säger mannen som heter Mats.

Det är naturligtvis bra när det gäller vissa delar av en verksamhet. Vi måste ha felminimering när det t.ex. gäller patientsäkerhet. Men det kan också vara ett hinder för kreativitet och utveckling.

Ett av professorns kriterier på funktionell dumhet är användandet av etablerade floskler. Några exempel på detta är ord som världsklass, vi har högt i tak, kärnvärden, gasa och bromsa samtidigt, positiv människosyn. Hållbarhet är också populärt. Tillsammans för en hållbar framtid säger en kommun. Ja, det är väl ingen organisation som går ut med att de har en negativ människosyn eller hur? Har vi några etablerade floskler på Bräcke diakoni?

De flesta verksamheter styr utifrån sin värdegrund. (Där har diverse konsulter en god arbetsmarknad.) Ordet värdegrund finns som begrepp endast i Sverige och delvis Norge. Övriga Europa talar om moral i sina dokument. Och är det inte just det, det är? Vilka moraliska värderingar vi har och lever efter i vardagen och på arbetet. God moral är ingen floskel. Ett medmänskligare samhälle är bra, sedan är det upp till var och en av oss hur vi tolkar och omsätter det i praktiken på Bräcke diakoni. Där har vi ett eget ansvar att efter bästa förmåga bidra till ett sådant samhälle.

Men det är lite märkligt vilken tilltro vi har till att värdegrunden skall lösa de flesta problem på en arbetsplats. Värdegrundsarbete löser det mesta, alltifrån konflikter och arbetsmiljöproblem till och med när en plats blir hotfull. En rektor på en skola i Skåne där elevernas vardag domineras av hot trakasserier och våld säger ”Vi måste jobba mer med vår värdegrund” för att komma till rätta med detta.

Positivism kräver vad vi kallar för funktionell dumhet. Och många organisationer behöver motsatsen. Negativ kapacitet måste byggas men det handlar inte om gnäll och klagomål över bristande resurser utan en kritisk genomlysning i vad man gör, säger professorn. Och vi behöver lite mer av den där kritiska genomlysningen på våra arbetsplatser. Positivism är bra men realitets uppfattning är bättre!

/Eva Öfwerman
Verksamhetschef

Slutligen hoppas jag att inför det stundande valet att någon modig politiker vågar satsa på en primärvårds-miljard istället för den sedvanliga ständigt återkommande kö-miljarden. Låt oss hoppas!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni