BLOGG: Med-dela mera

- Och så andra skon, säger jag, och tittar nu nästan pinsamt vädjande upp på kvinnan framför mig. Hon vrider sig bort fortfarande sittandes i skräddare.
- Säg foten, viskar kollegan till mig.
- Och så andra foten, ändrar jag till och vips far foten fram. Jag når fram. Wilma och jag är åter i samspel.

Detta säger något om gensvar men också om vikten av att som kollegan här, dela med sig. Vilka ord och signaler lystrar just Wilma till? Vad får Vilma att själv vara delaktig i vart moment utan att vi överhjälper? Vad vägleder Gregor som har Alzheimers? Och visst kan Love rikta en rörelse trots ofrivilliga muskelspänningar!

Alla kan kommunicera och allt är kommunikation. Och i Bräcke diakonis verksamheter behöver vi i mötet med dem vi finns till för göra vårt bästa för att förstå vår nästa, men när utmaningar kommer också vara generösa meddelare medarbetare emellan.

Med med-delande menar jag här det att generöst dela med sig; att se möjligheter, se mönster i vad som fungerar och ej, det är att mäta för att veta, att ordsätta den tysta kunskapen och att frikostigt dela dessa lärdomar och tips med varandra. Allt i syfte att sprida och genomföra det som bäst gagnar just Wilmas eller Loves mående och hens möjlighet till positiv utveckling.

Deltagaren Elsa, på Verksam kanske inte nu har precisionen att måla med en pensel, men hon skulle, säger kollegan, kunna rulla en färgdoppad boll över ett lakan, och på så vis skapa sina alldeles egna mönster över tyget.

Välter Gregor på Södergården, som annars är stadig på hand, ofrivilligt gång på gång ut sin flytande medicin ur glaset kan skillnaden mellan utebliven och tillgodogjord dos ligga i att göra den genomskinliga vätskan synlig med en droppe saft.

Det går också att tänka utanför boxen. På morgonmusiksamlingen på Verksam, används en stor knapp som med ett tryck spelar upp en förinspelad fras, till exempel ett ”Hej”. Flera deltagare fingrar på knappen och andra trycker snärtigt med handflatan fram ett ”hej ”. En tredje saknar rörlighet i hela sin arm men istället för att få pratknappen föst mot sig för att aktivera ljudet kan deltagaren Love faktiskt ändå som de andra trycka aktivt och helt själv med hjälp av sin kind. Sidled i nacken har han full kontroll! Och hans efterföljande leende efter ”hej:et” och ett omisskännligt ljudande i dur värmer upp hela rummet.

De bästa lärarna är alltid personerna vi möter; deltagarna, som delar med sig av sig själva på så många sätt. Vare sig det är i verbala utsagor, i nickande, i lakansmålningar eller i nyansrika ljudanden så är all kommunikation en oändlig källa till personkännedom och bästa möjliga stöd och omsorg.

Tack vare den rika flora av respons och uttryck som de vi möter ger, kan vi lära av dem. Låt oss se mönster och dela med oss, sprida goda exempel och lära av dem vi finns till för och av varandra. Dela kunskapen medarbetare emellan. Ta kunskapen till mingel och fora där våra driftsområden korsas och erfarenheter byts. De kunskaper vi gör kan när de delas till flera hjälpa andra med inspiration, bli grund för växande, eller leda till att helt nya förmågor väcks till liv. Låt oss ledas av och samskapa med våra verksamheters Wilma, Love, Gregor och Elsa, dela med varandra bortom gränser, medarbetare emellan och i en meddelande gemenskap för och med dem vi finns till för. 

Cecilia Johansson
Aktivitetshandledare, Daglig verksamhet Verksamt

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni