Idéburna organisationer är ovärderliga för att lösa framtidens utmaningar

Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner är rubriken för ett positionspapper som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) styrelse fattade beslut om i våras. Det är en uppdaterad version av ett tidigare ställningsstagande från 2009 och det är bra att SKL lyfter att det finns behov för närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner samt det civila samhället för att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar. Liknande tongångar hör vi runtom i landet bland kommun- och regionpolitiker och ministrar oberoende partifärg eller myndighetschefer.

Samtidigt ser verkligheten ganska annorlunda ut. Vi har under de senaste åren jobbat intensivt med att utveckla idéburna - offentliga partnerskap (IOP) som tillsammans med kommuner och andra idéburna aktörer löser stora och små samhällsutmaningar – från mottagande för ensamkommande flyktingbarn till vårdkedjor för personer med demenssjukdom. Utgångspunkten i dessa IOP är målgruppens behov och insikten hos aktörerna att insatserna som behövs inte är kända i förväg – de kan alltså inte ”beställas” utan behöver utvecklas i ett nära samarbete. Så långt så gott – allt sker i enlighet med intentionerna i politiken och SKLs positionspapper.

Det blir dock mer komplicerat när de juridiska aspekterna kommer in. Är IOP-avtal förenliga med den svenska och EU-lagstiftningen? Eller är det i vissa fall en otillåten direktupphandling? Svaret här blir både ja och nej – beroende på vem man frågar och vad man utgår ifrån.

Mathias Sylvan, upphandlingsjurist och tidigare förbundsjurist i SKL har skrivit om dessa frågor i en uppmärksammad artikel i Public Procurement Law Review där han visar att det finns ett större frihetsutrymme för Sverige som medlem i EU. Vi kan skapa mycket bättre förutsättningar för att ta vara på den utvecklingskraften som finns hos idéburna vård- och omsorgsaktörer utan att det strider mot upphandlingsdirektivet och här spelar IOP en viktig roll. Han går till och med så långt att han ser den skattefinansierade välfärden i Sverige som ett område som inte faller under upphandlingsdirektivet och som därför borde undantas upphandlingslagstiftningen.

Intressant, tänker jag! Varför hör vi så lite om denna möjlighet? Varför finns många jurister i kommuner och landsting som avråder från att prova IOP som samarbetsform?

Jag tror precis som SKL att de idéburna organisationerna är ovärderliga för att lösa framtidens utmaningar. Så låt oss skapa möjligheter för att vi ska kunna bidra. Och låt oss sluta med att använda EU som argument för att begränsa våra möjligheter att utforma vår välfärd.

För er som är intresserad i dessa frågor: Vi samtalar med Mathias Sylvan på ett seminarium på Arena Första Lång, Första Långgatan 17B, Göteborg den 12 oktober 15:00-16:30. Seminariet kommer att webbsändas på: https://www.facebook.com/brackediakoni/

Thomas Schneider
kvalitetschef

Läs Thomas tidigare bloggar här

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni