Välfärdsupphandlingarnas bisarra värld

Tänk dig att du vart sjätte år måste söka om ditt jobb. Avgörande är ditt anonymiserade CV, som ska läsas och jämföras av en person som aldrig träffat dig på jobbet. Det vägs ihop med hur mycket du är beredd att sänka din nuvarande lön. Hur du faktiskt sköter ditt jobb tillmäts inget värde. Din personlighet eller att få till ett fysiskt möte är lika ointressant. Låter det bisarrt? Välkommen till välfärdsupphandlingarnas värld…

Låt mig exemplifiera med en kommun som vi känner väl – nämligen Linköping. Bräcke diakoni har funnits där i flera år, både med boenden och hemtjänst. Vi har drivit verksamhet och deltagit proaktivt i chefsmöten och förbättringsdialoger. Vi har jobbat med egna kvalitetsteam och utbildningar. Dessutom har kommunen gjort ett flertal egna tillsyner, och Socialstyrelsen gör årliga brukarenkäter. Vi själva gör omfattande egna medarbetarenkäter. 

Det absurda är att inget av detta vägs in när det tas beslut om vem som ska få förtroende att driva deras äldreboenden. Trots att kommunen har mångårig egen erfarenhet av välfärdsupphandling. Och trots att upphandlingsmodellen saluförs som ”kvalitetsupphandling”. I stället är det verbala beskrivningar av framtida arbetsprocesser som avgör. Och det lägsta priset förstås, ibland omgjort till bemanningstal. 

Breddar man bilden är det mesta ovan giltigt även utanför Linköping. Dessutom är upphandlingarna oftast anonymiserade avseende vem som ger anbudet. Avsikten är att det ska minska godtycke och korruption. Det kan ju tyckas lovvärt – men är inte grundläggande förtroende, värdegrund och lång erfarenhet egentligen bland de mest relevanta delarna när man bedömer var och hur man vill att samhällets välfärd ska bedrivas?

Just därför är vad som faktiskt händer framöver med Ilmar Reepalus uppmärksammade vinstutredning så viktigt. Inte för det oförnuftiga vinstförbudet (som med all säkerhet inte överlever riksdagsomröstningen), men för att ansvarige ministern Ardalan Shekarabi sagt att regeringen kommer lägga fram ett särskilt förslag baserat på utredningen som underlättar civilsamhällets möjligheter i upphandlingar.  Det vore oerhört välkommet och viktigt – och värt att argumentera för!

Martin Ärnlöv
Direktor/vd

Läs Martins tidigare bloggar

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni