Info

Öppettider

Vardagar 08.00 - 17.00

Adress Bryngelsgatan 2B, 521 47 Falköping

 

Sjuk på kväll eller helg?

Jourcentralen Falköping

Jourcentralen Skövde

1177 Vårdguiden

Akutmottagningen Skövde

Webbhotell EPiServer - TD 
Om oss i TIllgänglighetsdatabasen (länk)

 

Nu har vi webbokning på hemsidan. Du kan boka tid till sjuksköterska eller undersköterska.

Välkommen till Vårdcentralen Centralhälsan

Fredag 30/11 stänger vårdcentralen 12:00 på grund av utbildning. Vi hänvisar till 1177.se.

Vi som arbetar på Vårdcentralen Centralhälsan vill hitta en lösning som passar dig. Vi anser att bra vård hanteras med en personlig och nära kontakt mellan patient och vårdgivare. Här arbetare distriktsläkare, distriktssköterskor, diabetessköterskor, sjukgymnaster och kognitiva beteendeterapeuter.

Vi är en del av Bräcke diakoni och ligger på Bryngelsgatan 2B i Falköping. Har du några frågor eller funderingar är det bara att komma in till oss eller kontakta oss så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.   

 

Drop-in influensavaccination

 

29/11 13:00-17:00

   

 

Sammanhållen journalföring - NPÖ (Nationell PatienÖversikt)

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. En av förutsättningarna är att både den vårdgivare som tillgängliggör journaluppgifter och den som tar del av dessa har ingått avtal om, och är tekniskt anslutna till, sammanhållen journalföring. För att få ta del av sammanhållen journalföring måste vårdpersonalen ha en aktuell patientrelation, vara behörig att ta del av informationen och du som patient behöver ge ditt samtycke.  

I våra väntrum finns mer information kring sammanhållen journalföring.

Läs mer om sammanhållen journalföring:

https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/

 

GDPR           

GDPR står för General Data Protection Regulation – eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Målsättningen med den nya förordningen är att ge ett modernare dataskydd för individer mer anpassat för den digitala utveckling som skett de senaste åren.      

Om du vill veta mer om hur vi inom Bräcke diakoni arbetar kring GDPR så är du välkommen att läsa mer på www.brackediakoni.se där information kommer att finnas tillgänglig när lagen träder i kraft.                                

 

Kurhälsan stängd sedan 2016-12-31

Vid årsskiftet stängde vi vårdcentralen Kurhälsan och vi jobbar vidare i Centralhälsan.