Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Astma/KOL-mottagning

På vår astma/KOL mottagning får du hjälp av vårt team som utreder och behandlar astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kan hjälpa dig med bl a rökavvänjning och spirometriundersökning. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Våra astma/KOL-sköterska heter Anette.