Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Bli patient hos oss

Om du är bosatt i Västra Götaland har du själv möjligheten att välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Vi vill ha en personlig och nära kontakt med dig.

Genom att aktivt välja vårdcentral vet du vart du ska vända dig när du behöver vård.

Distriktsläkarna och behandlingsteamet lär känna dig och det gör det lättare både för dig och för oss när du söker vård. Att lära känna sina patienter underlättar den medicinska bedömningen, ger bättre vårdkvalitet och det är dessutom trevligt att möta någon man känner.

Vårdval — nu kan du själv välja

Välj själv till vilken vårdcentral du vill gå till. Med vårdval konkurrerar alla på samma villkor. Som kund väljer du fritt vem du vill gå till. Ekonomiskt innebär det ingen skillnad att välja ett privat alternativ.

Om du vill lista dig på vår vårdcentral kan du alltid ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Har du ett konto i "Mina vårdkontakter" kan du välja vårdcentral där. Mer information om Mina vårdkontakter på 1177.se. Du kan också kontakta oss via telefon: 0515-71 72 00, så skickar vi en blankett till dig som du får skriva under. När vi sedan registrerat dig som vårdtagare kan du boka tid hos oss.

Att vara listad hos oss är helt gratis och du kan när som helst byta vårdenhet. Genom att anmäla dig till oss får du tillgång till en kunnig och serviceinriktad personal som sätter dig i fokus.

Varmt välkommen - vi hoppas att du ska trivas hos oss!