Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Blodtrycksmottagning

Om du har högt blodtryck eller höga blodfetter är blodtrycksmottagningen till för dig. Hos oss får du råd och stöd i att själv förbättra dina värden. Vi kan kontrollera ditt blodtryck och dina blodfetter, diskutera din medicinering eller ordinera dig till provtagning.

Vår distriktssköterska Christine arbetar med dessa patienter.

Vi har även ett blodtrycksrum där du själv kan kontrollera ditt blodtryck när det passar dig. Ta en nummerlapp i receptionen så lotsar vi dig vidare. Provtagningen kostar 50 kronor. Om blodtrycket avviker mot det normala så kontaktar vi dig.