Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Diabetesmottagning

Hos vårt team får du råd, information och utbildning om diabetes, kost och motion. Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer. Vi erbjuder kontinuerliga besök och kan hjälpa dig med bl a sedvanlig provtagning och kontroller, injektionsteknik och förskrivning av hjälpmedel.

1177 - Diabetes typ 2

1177 - Diabetes typ 1

Våra diabetessköterskor heter Thérese och Eva. 

Telefontid

Thérese och Eva har telefontid för diabetespatienter måndag-torsdag 7:30-8:00,
telefonnummer: 0515-71 72 02.