Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

iKBT - kognitiv beteendeterapi via Internet

Nu erbjuder vi iKBT som är en kognitiv beteendeterapi via Internet.

Få psykologisk behandling online

Via vårdcentralen kan du med depression, ångest och sömnsvårigheter få behandling med iKBT (internetbaserad KBT). Behandlingen pågår under 8 veckor. I ett användarvänligt program får du övningar, filmer och information som fokuserar runt ditt problemområde. Det kan handla om depression, ångest eller sömnbesvär.

Behandlingen är lättillgänglig och du bestämmer själv när du går igenom den.

Kontakta oss för en första bedömning och introduktion, ring 0515-71 72 00. Vi bokar då in dig för ett första bedömningsbesök. Om iKBT visar sig passa dig så fortsätter behandlingen sedan via Internet där du loggar in via 1177.se. Vår psykolog följer sedan din utveckling och det du gör i Internettjänsten. 

Vem kan delta?

  • Du ska vara minst 13 år.
  • Du måste ha tillgång till dator/ipad/smartphone och internetuppkoppling.
  • Du ska kunna läsa sammanhängande text på svenska och göra övningar varje vecka.
  • Du ska vilja svara på frågor online om hur du mår.
  • Inför behandlingen och när den avslutas deltar du i en utvärdering av behandlingen.

Läs mer på 1177.se