Information om Covid-19

Sju enkla råd för att skydda dig och andra:

1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stannar hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. 

2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.

4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.

5. Undvik att röra vid ögon, nästa eller mun. 

6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk

7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom

 

Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • feber
 • hosta
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

 

Viktiga telefonnummer

 • 113 13 för allmänna frågor om covid-19
 • 1177 för sjukvårdsrådgivning om du inte klarar dig med egenvård i hemmet
 • 112 vid livshotande tillstånd