Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Intyg

Behöver du hjälp med någon typ av intyg är du välkommen att ringa oss. Kostnaderna för intyget är olika beroende på vilket intyg det handlar om. Hör med oss för aktuella priser enligt Västra Götalands Avgiftshandbok.

Om den som begär intyget har någon särskild blankett som ska fyllas i, ta gärna med den till oss.