Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Läkarmottagning

Vi hjälper dig med akuta eller långvariga besvär som inte kräver sjukhusvård samt undersöker, utreder och behandlar alternativt remitterar om det finns behov av detta.

Utöver arbetet på mottagningen deltar också läkarna i arbetet på BVC samt har medicinska insatser på kommunens äldreboenden och hemsjukvård.

I september börjande Birgit Edin hos oss. Birgit kommer att arbeta med hembesök hos personer över 85 år.

I vår kommer ytterligare två läkare att börja hos oss: Saulius Sabutis och Mattias Davidsson, båda är distriktsläkare (specialist i allmänmedicin).

Hos oss arbetar följande läkare:

Ewa Polakowska, distriktsläkare
Lars Lindberg, ST-läkare
Nadia Kahtan, ST-läkare
Vilma Martinez Salgado, distriktsläkare
Göran Fällgren, distriktsläkare
Birgit Edin, specialist i allmänmedicin, internmedicin och gastroenterologi
Mattias Davidsson, distriktsläkare
Saulius Sabutis, distriktsläkare
Ingela Renström, distriktsläkare
Eva Valbona Afonso, distriktsläkare 

Välkommen!