Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Patientavgifter

För dig som invånare är det ingen ekonomisk skillnad mellan att besöka oss eller en landstings- eller kommunalägd vårdcentral. Dina rättigheter är detsamma och du betalar samma avgifter. Det är alltid gratis för barn och ungdomar upp till 20 år samt för äldre över 85 år.

2018-01-01 genomför Västra Götalandsregionen förändringar i patientavgifterna. Några nyheter som berör patienter på vårdcentral:

  • För planerad telefonkontakt med läkare ska patientavgift tas ut som motsvarar besöksavgift.
  • Uteblivandeavgift ska tas ut på 100kr när en patient uteblir från ett besök som är avgiftsfritt eller har en lägre patientavgift än 100kr.
  • Receptförskrivning som inte är föranledd av sjukdom, t.ex. vid förskrivning av Dukoral inför utlandsresa, höjs kostnaden till 150kr.
  • Hembesökstillägg tillkommer på 100kr.
  • Intyg för körkort, färdtjänst eller parkeringstillstånd är ändrat till timtaxa.
  • Nytt är att alla provtagningar som görs före eller efter ett besök (ej samma dag) kostar pengar (50 kr för listad patient).

Läs mer här:

Patientavgifter i Västra Götaland