Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Psykisk hälsa

Vi arbetar bl.a. med Kognitiv beteendeterapi (KBT) – en terapiform som bygger på ett aktivt samarbete mellan dig som klient/patient och din terapeut. Tillsammans fokuserar ni på att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som skapar problem för dig. KBT är framför allt inriktat på nuet och framtiden – att komma vidare.

KBT är bland annat effektivt vid ångest, kronisk smärta, sömnproblem, ätstörning, stressrelaterade problem eller annan form av livskris.

Vid behov remitterar vi vidare till psykolog.

Våra psykiatrisköterskor heter Irene, Karin, Lena och Lennart.