Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Rehabkoordinator

Yvonne Widell arbetar hos oss som rehabkoordinator, hon är vår länk mellan Försäkringskassa, sjukskriven och läkare.

Att stöttas av en coach gör skillnad när du är sjuk. Vår sjukskrivningscoach samordnar och medverkar i utredning och kartläggning, men svarar också för planering och samordning av de insatser du behöver.

Rehabkoordinatorn tar tillvara på dina styrkor, din vilja och motivation – för att du ska nå bästa möjliga resultat.

Vi arbetar med enskilda individer såväl som grupper och vänder oss i första hand till dig som är långtidssjukskriven.