Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Vaccinationer

Influensavaccination

Du som tillhör en riskgrupp rekommenderas att vaccinera dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både barn och vuxna. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid. 
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Du som är gravid rekommenderas vaccination från graviditetsvecka 16. Om du är gravid och samtidigt tillhör en annan riskgrupp rekommenderas du vaccination även före graviditetsvecka 16.

Influensan i sig blir sällan allvarlig. Däremot kan olika följdsjukdomar bli det. Det är framför allt människor som tillhör en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Läs mer på 1177.

Våra drop-in tider för vaccination har varit, ring och boka tid: 0515-71 72 00

 

Resevaccinationer

Vi hjälper dig med de vanligaste resevaccinationerna. Ring oss gärna om du är osäker på vilket skydd du behöver.

Tänk på att höra av dig i god tid till oss om du ska ut och resa, eftersom vissa vaccinationer ska tas vid flera tillfällen.

 

TBE-vaccination

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden en längre period. Hör av dig till oss om du vill boka tid för vaccination, tel. 0515-71 72 00.

 

Läs mer:
www.vaccinationsguiden.se 
www.smittskyddsinstitutet.se 
www.fasting.nu 
www.1177.se