Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Våra tjänster

Vi som arbetar på Centralhälsan vill alltid hitta en lösning som passar dig.

Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, diabetessköterskor, sjukgymnaster, psykolog, kognitiva beteendeterapeuter och administratörer.