Så hanterar vi covid-19 på våra äldreboenden

Att skydda våra äldre och sköra är vår viktigaste uppgift, oavsett läge i samhället. Med samarbete, noggrannhet, tydliga rutiner, uppmärksamhet på symtom och en stor nypa medmänsklighet jobbar vi för att hålla smittan i schack.

Men vi nöjer oss inte där. Smittan kommer att finnas i samhället en längre tid och vi jobbar hela tiden för att hitta hållbara, långsiktiga lösningar och vi sätter alltid våra boende i första rummet. Det är för deras skull vi finns till.

Några av de saker som är extra viktigt i våra verksamheter just nu är:  

 • Följsamhet i basala hygienrutiner
 • Närvarade chefer
 • Provtagning både boende och personal, vid minsta misstanke
 • Täta avstämningar
 • Vid misstanke om smitta används skyddsutrustning
 • I första hand låta erfaren personal jobba med smittade
 • Uppmuntra alla som kan att vaccinera sig

Besök

Vårt främsta fokus är fortsatt att förhindra och begränsa smittspridning till våra äldre samt att tillgodose deras behov. Om du som närstående vill komma på besök är det viktigt att du tar reda på vilka riktlinjer och bestämelser som är aktuella på boendet just nu. 

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar vi för att möjliggöra säkra träffar. I planeringen väger in vi många faktorer såsom den enskildes behov och önskemål, Folkhälsomyndighetens rekommendationer, våra – och varje kommuns – riktlinjer, de lokala förutsättningarna och individuella riskbedömningar. Vi tar självklart också hänsyn till er anhörigas önskemål.

Våra riktlinjer för säkra besök under pandemin

 • Du är frisk och symtomfri. OBS! Se symtomlista nedan
 • Om möjligt boka tid för ditt besök för att undvika trängsel
 • Begränsa antalet personer som kommer samtidigt för att kunna hålla avstånd och undvika trängsel
 • Att vi möter upp dig vid ytterdörren och följer med dig till lägenheten
 • Desinficera händerna före och efter besöket
 • Var noga med att hålla avstånd, minst 1 – 2 meter
 • Undvik fysisk kontakt när det är möjligt
 • Du erbjuds munskydd under besöket
 • Vi ber dig att inte vistas i boendets allmänna utrymmen utan är enbart i lägenheten under besöket
 • Använd gärna larmklockan om du vill ha kontakt med personal
 • Vi följer dig gärna till ytterdörren efter besöket

Symptom som kan tyda på covid-19

Symtomen för covid-19 kan variera mellan olika människor. För att minska smittspridning behöver vi ha kunskap om vilka symtom som kan vara tidiga tecken på en covid-19 infektion.

 • Hosta, ihållande
 • Feber eller frossa
 • Andningsbesvär
 • Snuva, nästäppa
 • Halsont, heshet
 • Huvudvärk
 • Illamående eller yrsel
 • Muskel- eller ledvärk
 • Dåligt lukt- eller smaksinne
 • Lös avföring eller ont i magen
 • Rödlila sår eller blåsor på fötterna
 • Ljuskänsliga, rinniga eller röda ögon
 • Smärta eller stramhet i bröstet
 • Röda, kliande utslag
 • Svullna läppar och ansikte

Vanliga frågor & svar

Här samlar vi svar på de vanligaste frågorna vi får från er anhöriga. Kanske kan vi räta ut några av dina frågetecken?

Får jag inte träffa min anhörig om hen har covid-19 om jag har skyddsutrustning?

Vi anpassar alla besök utifrån lokala förutsättningar för att minimera risken för smittspridning. Skulle din anhörig vara svårt sjuk i covid-19, kommer vi att se till du får besöka hen och då får du använda den skyddsutrustning som finns i verksamheten.

Kan jag ta med min anhörig ut om vi håller avstånd till andra?
Ja, det kan ni. Det är dock viktigt är att hålla ett avstånd på minst 2 m och vara noga med handhygienen. Kontakta boendet för mer information om vad som gäller just nu.

Har ni många timvikarier och hur ser ni till att de har koll på hur ni jobbar?
Alla våra vikarier får en tydlig introduktion om vad som gäller hos oss. Det är allt från basala hygienrutiner, användning av skyddsutrustning, vilka symtom man ska vara vaksam på, vad man ska göra om man misstänker att någon har covid-19.

All vår planering utgår från fast anställd personal och hos oss är i normalfallet ca 10 procent av de som arbetar i verksamheten timvikarier som vi använder vid exempelvis sjukfrånvaro eller om det tillfälligt behövs extra personal. Det är en ganska låg andel, på Stockholms kommunala boenden är i genomsnitt 23 procent av de som arbetar timvikarier.