Så hanterar vi covid-19 på våra särskilda boenden

I våra särskilda boenden vidtar vi flera olika åtgärder för att hindra smittspridning i våra verksamheter. Vi är till exempel noga med våra basala hygienrutiner, håller avstånd och är extra uppmärksamma på symtom.

Några av de saker som är extra viktigt i våra verksamheter just nu är: 

 • Följsamhet i basala hygienrutiner
 • Närvarade chefer
 • Provtagning både boende och personal, vid minsta misstanke
 • Täta avstämningar
 • Kohort- eller smittisolering vid symtom.
 • I första hand låta erfaren personal jobba med eventuella smittade.

Basala hygienrutiner är grunden

Vi har under hela pandemin fokuserat mycket på att säkerställa att alla medarbetare förstår och använder sig av basala hygienrutiner – rätt beteende, rätt handhygien, rätt klädsel. Lika viktigt är vaksamhet på tidiga symtom hos både medarbetare och boende.

Tillägg till basala hygienrutiner

För att ytterligare förebygga smittspridning från mellan symtomfria personer kompletteras vårdhygieniska rutiner med att personal använder munskydd kontinuerligt under hela arbetspasset. Vid nära vård- och omsorgssituationer används också visir tillsammans med med munskydd som en förebyggande smittskyddsåtgärd. 

Kort om skyddsutrustning

Vi får ofta frågan om vilken typ och vid vilka tillfällen vi använder skyddsutrustning i våra verksamheter. Följande riktlinjer gäller för alla verksamheter i organisationen och revideras efter behov, till exempel vid nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Inom Bräcke diakoni använder vi följande skyddsutrustning i de fall vi haft misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

 • Ansiktsvisir, CE-märkt 
 • Vätskeavvisande munskydd typ IIR
 • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder/underarmar eller när kohortvård inte kan bedrivas
 • Skyddshandskar

Vid arbeten där det kan bildas aerosoler gäller följande utrustning:

 • Ansiktsvisir, CE-märkt
 • Andningsskydd FFP2 el FFP3
 • Plastförkläde utan ärmar eller långärmat plastförkläde vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar
 • Skyddshandskar

Så hanterar vi besök

Vi har inte besöksförbud på våra särskilda boenden men uppmanar anhöriga att träffas utomhus samt att hålla fysisk distans och använda munskydd eller visir för att minska risken för smitta. Om du som anhörig har symtom ber vi dig stanna hemma och istället använda telefon eller videosamtal för att hålla kontakt. Vi har ipads att tillgå på varje enhet för att kunna kommunicera med anhöriga eller andra och vi hjälper gärna till med det tekniska om det behövs. 

Aktiviteter och sysselsättning

Vi anpassar våra aktiviteter så att vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distans. Våra boende går som vanligt till daglig verksamhet eller skola så länge de är fria från symtom.

Kontakt med anhöriga och gode män

Om vi misstänker smitta och ska provta hos någon av våra boende kommer vi också kontakta dig som anhörig och/eller god man. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till kontaktperson eller verksamhetschef.