Arkiv Dubbelt utsatt

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt är avslutat. Här nedan hittar du en stor del av materialet för nedladdning, eller kontaktuppgifter till källor.

Boken Dubbelt Utsatt. Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Boken är skriven av journalisten Karin Torgny. Bilderna är tagna av fotografen Lisa Thanner.

Det finns stunder - utbildningsmaterial

"Det finns stunder" är ett utbildningsmaterial som handlar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Vår tanke är att filmerna ska visa hur våldsutsattheten kan se ut och att metodmaterialet ska bidra med kunskap och övningar för att utmana värderingar och fördjupa förståelsen. Materialet kan beställas på www.amphi.se.

Utbildningsmaterialet är framtaget av Amphi Produktion på uppdrag av och i samarbete med Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke Diakoni. Filmprojektet finansierade med medel från Allmänna Arvsfonden.

 

Filmen Dubbelt Utsatt

En film om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Filmen är producerad i samarbete med Grunden Media.

Filmens handling

När Angelica var liten drömde hon om att bli prinsessa och bo i ett slott. Som tonåring ville hon vara som alla andra. Som vuxen längtar hon efter att möta den rätte. En dag träffar hon mannen som lovar henne allt hon vill ha. Angelica är kär och märker inte när deras förhållande förändras. Allt mer sällan träffar hon sina vänner och föräldrar. Våld blir en vanlig del i hennes vardag. Men en dag dyker barndomskamraten My upp…

Vill du beställa filmen på dvd?

Ring Grunden Media: 031 85 72 85
eller gå in på Grunden Medias webbplats

 

Frågan är: Vilka hade möjlighet att svara?

att röra sig var överrepresenterade bland de svarande, samtidigt som kvinnor som I rapporten ”Frågan är: Vilka hade möjlighet att svara?” redovisas resultatet från en enkätundersökning där kvinnor med svårigheter hade svårt att se, höra, tolka, bearbeta eller förmedla information var underrepresenterade.

Alla kunde uppenbarligen inte svara - hur gör vi enkäter tillgängliga?

Frågan är: Vilka hade möjlighet att svara? (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

 

Fyra kvinnor skriver
om sina erfarenheter 
under intensiv skrivdag

Under hösten har vi haft en skrivdag där fyra kvinnor med funktionsnedsättning pratat om våld och skrivit texter med utgångspunkt från konventionsartiklar. Kvinnornas texter har sedan bildsatts av två fotografer, slutresultatet blev fyra affischer som visades på vår slutkonferens i Göteborg 6-7 december.

Du kan läsa om skrivdagen och Ta del av de fyra texterna i en broschyr (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

Har kommunala handlingsplaner någon betydelse?

Rapporten innehåller en redovisning av huruvida Västra Götalands kommuner har en handlingsplan gällande kvinnofrid och om det fin

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att lyfta att även kvinnor med funktionsnedsättning ingår i gruppen våldsutsatta kvinnor och att beredskapen för att ge stödinsatser till dessa ökar.ns en beredskap när den våldsutsatta kvinnan har en funktionsnedsättning.

Här kan du läsa rapporten:

Har kommunala handlingsplaner någon betydelse för en våldsutsatt kvinna med en funktionsnedsättning? (pdf) 

 

 

Hur våldsutsatta är unga kvinnor med funktionsnedsättning?

Rapporten visar unga kvinnor med funktionsnedsättning sällan ingår som en egen kategori iI rapporten ”Hur våldsutsatta är unga kvinnor med funktionsnedsättning?”

går vi igenomstudier om unga kvinnor, funktionsnedsättningstudier om våld, hälsa eller funktionsnedsättning och därför blir osynliga i forskning. och våld.

Hur våldsutsatta är unga kvinnor med funktionsnedsättning? (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

Landet runt

En temperaturmätning på behovet av kunskap om mäns våld mot kvinn

Vi har under 2010 till 2012 genomfört en seminarieturné i Sverige. Från Gällivare i norr till Malmö söder har vi hållit ett ögonöppnarseminarie om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
Vi tänkte att det fanns anledning att ”ta temperaturen” på behovet av mer kunskap när vi ändå var på 

plats.

Här kan du läsa Landet runt som (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour presenterar kunskap om tillgänglighet och
funktions- nedsättning som är viktiga i ditt arbete som ideell eller anställd på en kvinnojour.

Fyra grundläggande aspekter

Vi utgår från fyra grundläggande aspekter: Att kvinnor ska kunna ta del av information, ta kontakt, besöka och bo på kvinnojouren. Detta är självklart när vi pratar om kvinnor utan funktionsnedsättning, men inte alltid självklart när vi pratar om kvinnor med funktionsnedsättning.

Klicka här för att ladda ner Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

Magasinet Och...

Ett magasin om makt, mod och motståndsstrategier

 

Ingen slår, hotar eller kränker väl en tjej med funktionsnedsättning?

Jo det händer, men det är inget man pratar om.  Men nu är det dags att säga ifrån, ta plats och ställa krav. Och våga se om en tjej i närheten råkar illa ut.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har tagit fram ett magasin som handlar om tjejer, funktionsnedsättning och våld.

Från och med 2013 är vårt projekt avslutat och därmed går det inte längre att ladda ner Och... från vår hemsida.
Däremot har vi fortfarande tryckta exemplar kvar. Kontakta info@brackediakoni.se.

 

Otillgängliga kvinnojourer?

Ibland måste kvinnor och deras barn fly från hemmet på grund av våld och hot om våld.
På en kvinnojour kan de få ett tillfälligt skyddat boende.

Det är viktigt att alla kvinnor kan söka skydd, även kvinnor med funktionsnedsättning.

Alla kvinnojourer (skyddade boenden) är inte tillgängliga för till exempel kvinnor med rörelsenedsättning eller för kvinnor som behöver ha med sig
personal eller ta med sig ledarhund eller ett husdjur.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har undersökt tillgängligheten på kvinnojourer och skyddade boenden i Västra Götalandsregionen.

Otillgängliga kvinnojourer - förkortad version 2012 (pdf). Öppnas ett i nytt fönster.

 

Prata om våld med hjälp av bilder

Något har hänt. Något som är skrämmande och kanske svårt att tala om.

Men det är inte alltid så lätt att berätta om det våld som man har utsatts för. Ibland kan det behövas ett verktyg och strukturerade frågor för att börja kommunicera. Med hjälp av bilder och enkla frågor kan man börja reda ut vad som har hänt.

Som ett led i Utvecklingscentrum Dubbelt utsatts arbete för att öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning finns nu ett sk Reda ut-häfte på temat våld. Häftet kan användas när man vet om eller misstänker våldsutsatthet.

Under ett antal år har Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt uppmärksammat behovet av
tecken/symboler/bilder för att den som har kommunikationssvårigheter skall ha möjlighet
att berätta om sina våldserfarenheter.

Ladda ner Reda-ut häftet (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

Sant eller falskt

Om mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett område som engagerar. Det betyder att det finns frågor och föreställningar bland annat kring vilka män som är våldsutövare och vilka kvinnor som blir våldsutsatta.

Föreställningar om mäns våld mot kvinnor är många. Ibland är de felaktiga. I den här skriften bemöter vi några av de förutfattade meningar som vi mött i vårt arbete. Vi vill samtidigt synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning ingår i gruppen våldutsatta kvinnor.

Ladda ner Sant eller Falskt som (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

 

Slagen. Ordlös. Maktlös.

En kartläggning av ord för att tala om våld

Idag finns flera olika metoder och hjälpmedel för den som har svårt att kommunicera
med tal. Vi kan läsa lättlästa texter eller få dem tecken- eller syntolkade. Men finns de nödvändiga orden för våld som bilder, tecken eller symboler?

Under 2010 har Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt undersökt sex alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) för att se om de innehåller bilder, tecken eller symboler för att kunna tala om våld.

Vi har också fördjupat oss i ett av dessa, symbolsystemet Pictogram. Tillsammans med SPSM i Umeå har vi tagit fram 29 nya pictobilder med anknytning till våld.

Ladda ner Slagen. Ordlös. Maktlös (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 Pictograms hemsida: www.pictogram.se

 

Summering av 2007-2009

I slutet av projektet Från ord till handling bjöd Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt in till en summeringskonferens i Göteborg.

Förutom sammanfattningar av projektets alla aktiviteter fick åhörarna bland annat medverka i en interaktiv teater, se Dubbelt Utsatt-filmen och lyssna på Lydia la Rivière-Zijdel från Belgien som är rullstolsburen, har svart bälte i karate och som talade om självförsvar för alla.

Konferensen hölls 25 november 2009 och finns dokumenterad i en rapport.

Här kan du ladda ner rapporten Från ord till handling (pdf). Öppnas i nytt fönster.

 

Vad tror du att bilden betyder?

 Ett test av 29 nya pictobilder för att tala om våld.

.29 nya pictogrambilder har skickats ut till ett antal testgrupper för att ta reda på hur bilderna uppfattas i olika slags verksamheter och i vilka sammanhang de skulle kunna användas. 

Bilderna har testats i fem olika verksamheter: En verksamhet med inriktning på stöd till föräldrar och barn i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller annan kognitiv svårighet, en verksamhet som har samtalsgrupper för ungdomar och vuxna med måttlig till lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga, en kvinnojour samt två särgymnasier

Utvärderingen kan du läsa här: Läs hela utvärderingen här (pdf). Öppnas i ett nytt fönster.

 

Är din stödsajt tillgänglig för alla?

Vi har tagit fram en enkel checklista för sajter vars primära syfte är information, stöd och självhjälp. Tanken är att du på ett enkelt sätt ska kunna undersöka innehåll och tillgänglighet med hjälp av checklistan. När du kan bocka av listans punkter har du kommit en bra bit på väg.

Ladda ner Är din stödsajt tillgänglig för alla? (pdf). Öppnas i ett nytt fönster.

Ladda ner checklistan (pdf). Öppnas i ett nytt fönster

Kontakt

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt är avslutat. Om du vill ha kontakt med oss som varit verksamma, för att veta vad vi gör alternativt vad vi kan erbjuda framöver kan du kontakta oss enligt nedan:

Kerstin Kristensen
0709-323 883
kerstin@kvinnofrid.nu

Denise Cresso 
0706-148 146
denise.cresso@telia.com

Ewa Fransson 
0768-818 085
ewa.l.fransson@telia.com

Karin Torgny 
0768-818 074
karin.torgny@gmail.com

Anjelica Hammersjö
0700-91 62 44
anjelica.hammersjo@vgregion.se

 

Bifogade filer

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni