Info

Verksamhetschefer

Ewa Sjögren
0346-73 72 01
ewa.sjogren@brackediakoni.se

Ulla Andréasson
0346-73 72 36
ulla.andreasson@brackediakoni.se

Aktivitetsamordnare

Susanne Persson

0346-73 72 03

susanne.persson@brackediakoni.se

Ulrika Augustsson

0346-73 72 02

ulrika.augustsson@brackediakoni.se

Verksamhetsutvecklare

Ulrika Ekman

0346-73 72 09

ulrika.ekman@brackediakoni.se

Arbetsterapeut

Anette Håkansson

0346-73 72 31

anette.håkansson@brackediakoni.se

Välkommen till Daglig verksamhet Falkenberg

Alla människor är unika! Och vi skapar din dagliga verksamhet tillsammans med dig. Utifrån vad du är intresserad av, vad du har gjort förr, vad du kan och vill. 

Vi har flera olika enheter med olika inriktningar, för att du ska kunna få det stöd du behöver för din personliga utveckling. Det ska kännas meningsfullt och bidra till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. 

Välkommen till oss!