Info

Verksamhetschefer
Ewa Sjögren
0346-73 72 01
ewa.sjogren@brackediakoni.se

Ulla Andréasson
0346-73 72 36
ulla.andreasson@brackediakoni.se

Aktivitetsamordnare
Marie Nilsson
0346-73 72 03
marie.nilsson@brackediakoni.se

Ulrika Augustsson
0346-73 72 02
ulrika.augustsson@brackediakoni.se

Verksamhetsutvecklare
Ulrika Ekman
0346-73 72 09
ulrika.ekman@brackediakoni.se

Arbetsterapeut
Rekrytering är på gång

Välkommen till Bräcke daglig verksamhet Falkenberg

Alla människor är unika! Och vi skapar din dagliga verksamhet tillsammans med dig. Utifrån vad du är intresserad av, vad du har gjort förr, vad du kan och vill. 

Vi har flera olika enheter med olika inriktningar, för att du ska kunna få det stöd du behöver för din personliga utveckling. Det ska kännas meningsfullt och bidra till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. 

Välkommen till oss!