Bild och Data

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?

VÅR INRIKTNING:
I vår verksamhet tillverkar vi bilder och månadsböcker som ska underlätta i vardagen. Vi hjälper också till med olika bildstöd till de som behöver det. Vi går postrunda för kommunen.
Här ges också möjlighet till att vara i sinnesrummen på Aktivitetscenter

Följ oss på: Visa källbilden Instagram bildstodsteamet

Kontakt:
Marianne Bengtsson
marianne.bengtsson@brackediakoni.se

Verksamhetens mail
bildodata@brackediakoni.se

Adress:
Murarevägen 43
311 36 Falkenberg

Telefon: 073-644 72 13

Verksamhetschef:
Anna Isaksson
anna.isaksson@brackediakoni.se

Telefon: 073-644 72 01

VÄLKOMMEN!