Bild och Data

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?

VÅR INRIKTNING:

I vår verksamhet tillverkar vi bilder och månadsböcker som ska underlätta i
vardagen. Vi hjälper också till med att ge olika appar som hjälpmedel till de
som behöver det. Vi går postrunda för kommunen.
Här ges också möjlighet till att vara i sinnesrummen på aktivitetscenter

Kontakt:

Marianne Bengtsson
marianne.bengtsson@brackediakoni.se

Adress:
Murarevägen 43
311 36 Falkenberg

Telefon: 073-644 72 13

Verksamhetschef:
Ewa Sjögren
ewa.sjogren@brackediakoni.se

Telefon: 073-644 72 01

VÄLKOMMEN!