Flexgruppen

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?

VÅR INRIKTNING:

I vår verksamhet erbjuds du aktiviteter som är anpassade efter din
förmåga och ditt individuella schema är framtaget tillsammans med
dig då det är dina behov som styr vårt uppdrag.
Här kan du sysselsätta dig med allt från promenader, musikstunder,
sinnesstimulering i trädgården eller i sinnesrum på Aktivitetscenter

 Kontakt:
Jeanette Wallmark
jeanette.wallmark@brackediakoni.se

Sophia Magnusson
sophia.magnusson@brackediakoni.se 

Adress:
Murarevägen 43
311 36 Falkenberg

Telefon: 073-644 72 12

Verksamhetschef:
Anna Isaksson
anna.isaksson@brackediakoni.se 

Telefon: 073-644 72 01

VÄLKOMMEN!