Lyckegruppen

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG? 

VÅR INRIKTNING:

I vår verksamhet är gemenskap och samarbete två viktiga ord.
Målen för vår verksamhet är att ge den enskilde individen en självständig
och personlig utveckling. Vi jobbar med att hjälpa företag i Falkenberg med
olika typer av arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan variera, ibland behöver du samarbeta med en
eller flera men det finns även uppgifter som du kan arbeta självständigt i.
De företag som vi samarbetar med är: Essity, Pelly, Cadi, PexyMek,
Preconal, Granbergs och NordDesign.

Kontakt:
Linda Svensson
linda.svensson@brackediakoni.se

China Sjögren
christina.sjogren@brackediakoni.se

Carl Pettersson
carl.pettersson@brackediakoni.se                                                   

Jan-Åke Karlsson Arbetsanskaffare
Telefon: 073-644 72 27
jan-ake.karlsson@brackediakoni.se

Adress:
Kvekatorpsvägen 16
311 32 Falkenberg

Telefon: 073-644 72 15

Verksamhetschef:

Ulla Andreasson
ulla.andresson@brackediakoni.se

Telefon: 073-644 72 36

VÄLKOMMEN!