Personalens uppgifter

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik på daglig verksamhet. Vår personal arbetar också med AKK (alternativ kompletterande kommunikation). Det gör att de inte bara pratar med dig och varandra utan också använder bilder, teckenspråk och sociala berättelser med mera. Den tydliggörande pedagogiken och AKK:n gör att du får stora möjligheter att veta:

  • Vad du ska göra
  • Varför du gör det
  • När din dag och de olika aktiviteterna börjar
  • När din dag och de olika aktiviteterna slutar
  • Vem och vilka du arbetar med

Hos oss kommer du erbjudas en stödperson. Det är tillsammans med din stödperson som du planerar vad du vill göra på daglig verksamhet. Din stödperson hjälper dig också att skriva din genomförandeplan. I den planen skriver ni in målen med ditt arbete på daglig verksamhet. Ni skriver också in hur ni skall arbeta för att nå målen.