Solsidan

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?

VÅR INRIKTNING:
I vår verksamhet utgår vi från deltagarnas önskemål, behov och dagsform.
Vi erbjuder sedan aktiviteter utifrån det. Här kan du sysselsätta dig med
legoarbete och pyssel, samt uteaktiviteter. Vi använder oss också av de olika sinnesrummen på aktivitetscenter.

Kontakt:
Christina Persson
christina.persson@brackediakoni.se

Adress:
Murarevägen 43
311 36 Falkenberg

Telefon: 073-644 72 11

Verksamhetschef:
Ewa Sjögren
ewa.sjogren@brackediakoni.se

Telefon: 073-644 72 01

VÄLKOMMEN!