Våra verksamheter

Här i Falkenberg har vi 17 stycken enheter med olika inriktningar.
Gemensamt för dem alla är att vi erbjuder en meningsfull och stimulerande sysselsättning, där du har
möjlighet till utveckling och gemenskap med andra.
Du planerar din tid hos oss tillsammans med din stödperson

Här beskriver vi våra olika enheter och vad du kan göra på dem.