Info

Välkommen till Daglig verksamhet Lerum

Från och med 1 oktober 2019 drivs Daglig Verksamhet av Lerums kommun. Kontakta kommunen om du har frågor, Telefon: 0302-52 10 00

Alla människor är unika, precis som våra enheter! Utifrån dina intressen, erfarenheter, förmågor och behov utformar vi en verksamhet som fungerar för dig. På våra fyra enheter finns goda förutsättningar för att du skall kunna få det stöd du behöver för din personliga utveckling.

Vår målsättning är att tillsammans skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället.