Info

Verksamhetschefer

Liselott Larsson
0302-80 09 81
076-520 09 81
liselott.larsson@brackediakoni.se

Maria Åkebrand 
0302-80 09 82
076-520 09 82
maria.akebrand@brackediakoni.se

 

Välkommen till Daglig verksamhet Lerum

Alla människor är unika, precis som våra enheter! Utifrån dina intressen, erfarenheter, förmågor och behov utformar vi en verksamhet som fungerar för dig. På våra fyra enheter finns goda förutsättningar för att du skall kunna få det stöd du behöver för din personliga utveckling.

Vår målsättning är att tillsammans skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället.