Info

Postadress
Box 21062
418 04 Göteborg

Verksamhetschef
Alan Abdalis
Tel 031-384 88 55
alan.abdalis@brackediakoni.se

Välkommen till Hem för ensamkommande barn och unga