Välkommen till Ett steg till - på arbetsmarknaden

"Ett steg till" är Bräcke diakonis arbetsintegrerande enhet. Vi erbjuder arbetsmöjligheter och praktikplatser åt personer som står ett steg ifrån arbetsmarknaden, av olika anledningar. Inom verksamheten får människor möjlighet att ta ett steg till -  tillsammans med oss.

Vi utför servicetjänster både till interna och externa kunder. Exempel på serviceuppdrag som vi åtar oss är städ & tvätt, konferensservice,  enklare vaktmästeritjänster, park och trädgårdstjänster, transportservice m.m.

Ett steg till är en verksamhet som växer i takt med att vi får nya serviceuppdrag.