Välkommen till Ett steg till - på arbetsmarknaden

"Ett steg till" är en verksamhet inom Bräcke diakoni som erbjuder arbetsmöjligheter och praktikplatser åt personer som står ett steg ifrån arbetsmarknaden, av olika anledningar. Inom verksamheten får människor möjlighet att ta ett steg till -  tillsammans med oss.

Ett steg till har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vi erbjuder olika servicetjänster både till interna och externa kunder. Exempel på serviceuppdrag som vi åtar oss är:

Städ & tvättjänster, konferensservice, enklare cateringservice, enklare vaktmästeritjänster, park och trädgårdstjänster, transportservice m.m.

Ett steg till är en verksamhet som växer i takt med att vi får nya serviceuppdrag. 

Sedan 2014 ansvarar Ett steg till för ett korttidsboende - boende utan stöd för bostadslösa barnfamiljer eller ensamstående kvinnor enligt ett ramavtal med Göteborg stad.