Välkommen till Bräcke arbetsintegrering Göteborg

Bräcke diakonis arbetsintegrerande verksamhet möjliggör för människor att växa genom meningsfullt arbete, för de som hamnat utanför arbetsmarknaden.